BIOLOGIJA CELIJE PDF

Citologija – proucava celije. Biohemija- nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim procesima u zdravom i bolesnom organizmu. Get this from a library! Od molekula do ćelije 1: biologija za prvi razred opšte gimnazije. [Marina Dermastia; Tom Turk; Blaženka Petričević; Dora Ilić; Marija. English: Introduction Hematopoiesis is a continuous, dynamic and highly complex process resulting in production of various mature blood cells from a small.

Author: Vijinn Zulushakar
Country: Austria
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 13 September 2017
Pages: 263
PDF File Size: 6.18 Mb
ePub File Size: 5.19 Mb
ISBN: 889-5-58311-150-5
Downloads: 19158
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zubar

Izuzeci od ovog pravila su, na primjer, neki predstavnici algi i gljiva. Po tom kriteriju, hromosomi mogu hiti jednokraki s terminalnom centromerom i dvokraki s centromerom u ostalim regionima. Dioba kojom se stvaraju spolne stanice naziva se mejoza. Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije. Mikrotubulii aktinski filament. Nukleoplazmahromosom i jedarca obavijeni opnom. Molecular Cell Biology 5th izd. Eukariotska DNK je podijeljena u nekoliko kromosomakoji su odvojeni mikrotubularnom vretenom tijekom diobe jezgre.

Prokariotske stanice se dijele jednostavnom diobom, dok se eukariotske dijele mitozom ili mejozom. Lizosomi se proizvode u Golgijevom tijelu. HSPCs are cells which exhibit extensive self-renewal and proliferative capacity, associated with the capacity to differentiate into all blood cells and other cell lineages plasticity of HSPC.

No warranty is given about the accuracy of the copy. Molecular Biology of the Cell 4th izd. U citoplazmi prokariotskih stanica nalazi se jedna slobodna, prstenasta iznimno linearnazatvorena DNK koja se zove nukleoid.

Granularni — povezan sa ribosomima: Organizacija mikrotubula ; formiranje bazalnih tijela. celijd

Deoba ćelije

Obojena masa jedra se, zbog afiniteta prema boji, naziva hromatin. U mitohondrijima se nalazi mitohondrijska DNK. Ova stranica je zadnji put izmijenjena Endoplazmatski retikulum proizvodi i transportira tvari.

  BEISER GERMAN IDEALISM PDF

Glavne hemijske komponente biologjia su nukleinske kiseline i proteini. Hidrofobni koloidi su nestalni i lahko koaguliraju, a koagulacija im je nepovratna. Cjelina svih hemijskih procesa, odnosno, ukupan promet materije i za materiju vezane energije naziva se metabolizam. Citoskelet se sastoji od najmanje tri tipa struktura, a to su mikrotubulimikrofilamenti i intermedijarni filamenti. Thanks to these properties, stem cells can provide complete and permanent restoration of hematopoiesis, which is the basis for clinical employment of HSPC transplantation.

Drugi projekti Wikimedia Commons. Application of cell-mediated therapy Massive application of different cell-mediated therapeutic methods has resulted in an increased need for both specific HSPCs and operating procedures providing minimal cell damage during collection, processing and storage in a liquid or frozen state. Transkripcija i translacija se u biosintezi proteina odvijaju u citoplazmi.

Ćelija (biologija) – Wikipedia

However, users may print, download, or email articles for individual use. U ovu skupinu organizama pripadaju bakterije i Archaea. Dijeli se na hrapavi i glatki endoplazmatski retikulum. Imenski prostori Stranica Razgovor. Razlikuju se dva tipa hromosomskih garnitura: Molecular biology of the cell. Dobavljeno iz ” https: Nakupine membranoznih kesica I granula. Ova bezjedarnost je sekundarna pojava. Numerous studies have demonstrated that a complex network of interactive cytokines regulates the survival, maturation, and proliferation of hematopoietic stem and progenitor cells HSPCs.

This abstract may be xelije.

Ribosom je organel koji se nalazi u osnovnoj tvari stanice. Pilima bakterije prijanjaju na stanice makroorganizama te se koloniziraju. Kloroplasti sudjeluju u fotosintezi odnosno koriste svjetlosnu energiju za pretvorbu ugljik-dioksida i vode u ugljikohidrate i kisik. Therefore, the basic aim of cell harvesting, selection, as well as cryopreservation is to minimize cell damage during these procedures.

  BS170P DATASHEET PDF

Sinteza lipida i ugljikohidrata. Remote access to EBSCO’s databases is permitted to patrons of subscribing institutions accessing from remote locations for personal, non-commercial use. Therefore, this review only briefly discusses the therapeutic use of HSPCs in different clinical areas and focuses on the recommendations, as well as the specific transfusion policies related to HSPC collection, processing, and cryopreservation with an emphasis on quality control. Stvaranjem novih slojeva ibologija tzv.

In addition, totipotent stem cells can be used for the so called “cell-therapy” in different clinical settings e. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. Introduction Hematopoiesis is a continuous, dynamic and highly complex process resulting in production of various mature blood cells from a small population of pluripotent stem and progenitor cells through diverse proliferative and differentiative events.

Bogato hromatinomproteinima i RNK. To se odvija pasivnom difuzijom i aktivnim transportom. Protoplazma spada u hidrofilne koloide. Golgijev aparat pohranjuje, pakira i distribuira proteine i lipide te proizvodi polisaharide. However, remote access to EBSCO’s databases from non-subscribing institutions is not allowed if the purpose of the use is for commercial gain through cost reduction or avoidance for a non-subscribing institution.